Kwaliteitsverklaring

Onze visie op onze dienstverlening staat verwoord in onderstaande kwaliteitsverklaring.

Uitstekende dienstverlening

 • Er is één vaste persoon die de uitvaart begeleidt.
 • Met het vertrouwen dat ons geschonken wordt, gaan wij bij (of van) Uitvaarthulpdirect uiterst zorgvuldig om.
 • Wensen betreffende de uitvaart kunnen (ruim) voor de uitvaart kosteloos kenbaar worden gemaakt in een vrijblijvende voorbespreking.
 • Onze uitvaartverzorger komt gemaakte afspraken op tijd na en doet geen toezeggingen waarvan niet zeker is of deze kan worden waargemaakt.
 • De uitvaartverzorger draagt van begin tot eind zorg voor een keurige en waardevolle uitvaart.
 • Wij lettten er op dat de juiste gegevens van de opdrachtgever zijn ontvangen.
 • Uitvaarthulpdirect werkt enkel met deskundig personeel, evenals iedere partij die namens Uitvaarthulpdirect diensten verleent.
 • De uitvaartverzorger heeft een sterke lokale / regionale binding.

Openheid en transparantie

 • De uitvaartverzorger informeert bij het eerste contact over de vervolgstappen en op welke wijze de onderneming bereikbaar is.
 • Het regelgesprek vormt het uitgangspunt bij de realisatie van de uitvaart. Gedurende de periode tot de uitvaart kan de invulling verder worden geconcretiseerd.
 • De uitvaartverzorger adviseert inzake uitvaartwensen, maar natuurlijk bent u degene die beslist.
 • De uitvaartverzorger is volledig open over de te maken kosten om ervoor te zorgen dat u weloverwogen keuzes kunt maken.
 • Binnen 24 uur na het regelgesprek wordt er een begroting aan de opdrachtgever verstrekt.
 • Alle geldende afspraken (ook gewijzigde) worden schriftelijk vastgelegd.
 • De tarieven die worden gehanteerd, zijn zichtbaar op de website en in de presentatiemap van de uitvaartverzorger.
 • De uitvaartkosten worden weergegeven op één factuur, zodat er geen sprake zal zijn van ‘verrassingen’ achteraf.

Tevredenheid

 • De uitvaartverzorger heeft voor iedere uitvaart ruim tijd beschikbaar om de nabestaanden van dienst te zijn.
 • Bij Uitvaarthulpdirect staat dienstverlening centraal.
 • De uitvaartverzorger kan doorverwijzen voor de eventueel nodige nazorg. Nazorg kan te maken hebben met de afronding van zaken die met de uitvaart te maken hebben of met de verwerking van het overlijden, dan wel met de praktische gevolgen ervan.
 • Mocht u als opdrachtgever onverhoopt een klacht hebben over de door Meride geleverde diensten of producten, dan treedt onze klachtenprocedure in werking. Als we samen niet in staat blijken om de klacht naar tevredenheid af te handelen, komt de klacht bij een derde partij te liggen. Deze handelt de klacht volgens de geldende procedure af.
 • Er vindt een continue toetsing en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening plaats door Meride Uitvaartverzorging.